นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 141 คน

เยี่ยมชม 12,806 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

7 ธันวาคม 2563 84 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.473.67 KB   แสดงภาพ
.417.72 KB   แสดงภาพ
.244.68 KB   แสดงภาพ
.511.40 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา