เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2563 (พจ0023.5/ว 2036)ลว 19 พ.ค.63

แชร์
เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี
0.01s. 0.50MB