นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 12,971 คน

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ก.ย. 63กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลไผ่รอบ แชร์  
11 ส.ค. 63กิจกรรมอุ่นไอรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว แชร์  
11 ส.ค. 63กิจกรรมอุ่นไอรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม แชร์  
11 ส.ค. 63กิจกรรมอุ่นไอรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก แชร์  
10 ส.ค. 63กิจกรรมอุ่นไอรัก แชร์  
6 ส.ค. 63กิจกรรมไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว แชร์  
30 ก.ค. 63พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม แชร์  
30 ก.ค. 63พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบและโรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ แชร์  
30 ก.ค. 63พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว แชร์  
30 ก.ค. 63พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก แชร์  
26 มิ.ย. 63ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว แชร์  
19 มิ.ย. 63ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบและโรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ แชร์  
15 มิ.ย. 63ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก แชร์  
8 พ.ค. 63การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
5 พ.ค. 63การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
14 ม.ค. 63ข้อมูลทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว แชร์  
6 ม.ค. 63แผนผังผู้บริหารศพด.หนองหัวปลวก แชร์  
6 ม.ค. 63ข้อมูลทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา