นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 92 คน

เยี่ยมชม 12,978 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

7 ธันวาคม 2563 105 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 8 ภาพ

เปลี่ยนภาษา