นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 153 คน

เยี่ยมชม 12,885 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรมพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

17 กันยายน 2563 106 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.330.81 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 8 ภาพ

เปลี่ยนภาษา