นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 12,857 คน

ข่าวกิจกรรม

กองช่างเทศบาลตำบลไผ่รอบติดตั้งไฟฟ้ารายทางให้กับหมู่บ้าน

30 กรกฎาคม 2563 50 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.222.05 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 3 ภาพ

เปลี่ยนภาษา