นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 12,840 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2563

23 กรกฎาคม 2563 100 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 12 ภาพ

เปลี่ยนภาษา