นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 12,950 คน

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลไผ่รอบจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ

17 กรกฎาคม 2563 101 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เปลี่ยนภาษา