นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 166 คน

เยี่ยมชม 12,884 คน

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไผ่รอบต้อนรับกลุ่ผู้สูงอายุอบต.เนินแจง จ.อุทัยธานี

17 กรกฎาคม 2563 111 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.73.34 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 11 ภาพ

เปลี่ยนภาษา