นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 12,832 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ธ.ค. 63กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 แชร์  
17 ก.ย. 63โครงการฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรมพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
12 ส.ค. 63นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบนำพนักงานเทศบาลและลูกจ้างร่วมกิจกรรมวันแม่ ฯ แชร์  
7 ส.ค. 63เทศบาลตำบลไผ่รอบมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ แชร์  
31 ก.ค. 63ซ่อมแซมถนน หมู่ 4 แชร์  
30 ก.ค. 63กองช่างเทศบาลไผ่รอบ ติดตั้งไฟฟ้ารายทางหมู่ที่ 1 แชร์  
30 ก.ค. 63กองช่างเทศบาลตำบลไผ่รอบติดตั้งไฟฟ้ารายทางให้กับหมู่บ้าน  แชร์  
24 ก.ค. 63โครงการปลูกป่าในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2563 แชร์  
23 ก.ค. 63โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
17 ก.ค. 63โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
17 ก.ค. 63ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไผ่รอบต้อนรับกลุ่ผู้สูงอายุอบต.เนินแจง จ.อุทัยธานี แชร์  
16 ก.ค. 63โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
19 มิ.ย. 63ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก แชร์  
8 พ.ค. 63เทศบาลตำบลไผ่รอบออกสำรวจผู้ประสบวาตภัยของเย็นวันที่ 7  แชร์  
8 พ.ค. 63เทศบาลไผ่รอบมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบวาตภัย แชร์  
7 พ.ค. 63เทศบาลตำบลไผ่รอบสำรวจบ้านเรือนประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย  แชร์  
7 พ.ค. 63กองช่างเทศบาลตำบลไผ่รอบ ซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่ 11  แชร์  
5 พ.ค. 63กองช่างออกซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่ 13 แชร์  
5 พ.ค. 63กองช่างออกซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่ 10 แชร์  
4 พ.ค. 63เจ้าหน้าที่เทศบาลไผ่รอบออกช่วยเหลือประชาชนดับเพลิง ณ หมู่ 4 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 88 รายการ
เปลี่ยนภาษา