นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 12,938 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ธ.ค. 63แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และ การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด แชร์  
2 มี.ค. 63คลินิกกฎหมายเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลไผ่รอบ แชร์  
2 มี.ค. 63ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์ แชร์  
2 มี.ค. 63ความรู้เกี่ยวกับเเชร์ลูกโซ่ แชร์  
2 มี.ค. 63ข้อแนะนำ เพื่อการขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน แชร์  
3 ก.พ. 63สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
3 ม.ค. 63กฎบัตรตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลไผ่รอบ แชร์  
19 พ.ย. 61พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 แชร์  
1 ต.ค. 61การขุดดินและถมดิน แชร์  
1 ต.ค. 61แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ แชร์  
1 ต.ค. 61จริยธรรมและวินัยข้าราชการ แชร์  
1 ต.ค. 61ข้อแนะนำการชำระภาษี แชร์  
1 ต.ค. 61การขอใบอนุญาตการก่อสร้าง รื้อถอนต่อเติม ดัดแปลงอาคาร แชร์  
28 ก.ย. 61ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน แชร์  
5 ม.ค. 61แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตำบลไผ่รอบ แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา