เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
คลินิกกฎหมายเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลไผ่รอบ452 มี.ค. 63
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์1302 มี.ค. 63
ความรู้เกี่ยวกับเเชร์ลูกโซ่1012 มี.ค. 63
ข้อแนะนำ เพื่อการขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน952 มี.ค. 63
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง923 ก.พ. 63
กฎบัตรตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลไผ่รอบ283 ม.ค. 63
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.254018519 พ.ย. 61
การขุดดินและถมดิน1011 ต.ค. 61
แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ1041 ต.ค. 61
จริยธรรมและวินัยข้าราชการ971 ต.ค. 61
ข้อแนะนำการชำระภาษี961 ต.ค. 61
การขอใบอนุญาตการก่อสร้าง รื้อถอนต่อเติม ดัดแปลงอาคาร1031 ต.ค. 61
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน3928 ก.ย. 61
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตำบลไผ่รอบ1325 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB