เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
คลินิกกฎหมายเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลไผ่รอบ562 มี.ค. 63
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์1522 มี.ค. 63
ความรู้เกี่ยวกับเเชร์ลูกโซ่1282 มี.ค. 63
ข้อแนะนำ เพื่อการขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน1172 มี.ค. 63
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง1203 ก.พ. 63
กฎบัตรตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลไผ่รอบ433 ม.ค. 63
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.254019619 พ.ย. 61
การขุดดินและถมดิน1231 ต.ค. 61
แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ1221 ต.ค. 61
จริยธรรมและวินัยข้าราชการ1181 ต.ค. 61
ข้อแนะนำการชำระภาษี1141 ต.ค. 61
การขอใบอนุญาตการก่อสร้าง รื้อถอนต่อเติม ดัดแปลงอาคาร1191 ต.ค. 61
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน5028 ก.ย. 61
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตำบลไผ่รอบ1515 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB