เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
คลินิกกฎหมายเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลไผ่รอบ132 มี.ค. 63
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์642 มี.ค. 63
ความรู้เกี่ยวกับเเชร์ลูกโซ่502 มี.ค. 63
ข้อแนะนำ เพื่อการขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน512 มี.ค. 63
กฎบัตรตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลไผ่รอบ93 ม.ค. 63
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.254016819 พ.ย. 61
การขุดดินและถมดิน751 ต.ค. 61
แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ741 ต.ค. 61
จริยธรรมและวินัยข้าราชการ711 ต.ค. 61
ข้อแนะนำการชำระภาษี731 ต.ค. 61
การขอใบอนุญาตการก่อสร้าง รื้อถอนต่อเติม ดัดแปลงอาคาร751 ต.ค. 61
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน2828 ก.ย. 61
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตำบลไผ่รอบ975 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB