นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 13,006 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ธ.ค. 63เชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี 2563 แชร์  
21 ธ.ค. 63นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี 2563 แชร์  
27 พ.ย. 63เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 แชร์  
18 พ.ย. 63เชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 แชร์  
18 พ.ย. 63นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 แชร์  
26 ต.ค. 63เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 แชร์  
3 ก.ย. 63รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  แชร์  
28 ส.ค. 63เชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
28 ส.ค. 63นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
11 ส.ค. 63เชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  แชร์  
11 ส.ค. 63นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 แชร์  
10 ส.ค. 63เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
28 ก.พ. 63กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี แชร์  
23 ธ.ค. 62เชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 แชร์  
19 ธ.ค. 62สถานที่ทำงานของสภาท้องถิ่น สถานที่จัดการประชุม และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน แชร์  
16 ธ.ค. 62นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
26 พ.ย. 62นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
26 พ.ย. 62เชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
25 พ.ย. 62เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 แชร์  
6 พ.ย. 62นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 45 รายการ
เปลี่ยนภาษา