เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลไผ่รอบ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร,ทต.ไผ่รอบ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตรเทศบาลตำบลไผ่รอบ

ตำบลไผ่รอบ
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
66190

โทรศัพท์ 056-670-294
โทรสาร 056-670-294
อีเมล์ phairob@hotmail.com

0.02s. 0.50MB